Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu
preloader

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY VRESTPOINT.PL
 

1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1 Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez z usług witryny vrestpoint.pl. Wszelkie pozostałe obowiązki, wiążące strony zawarte są w regulaminie.

1.2. Użytkownikiem jest osoba, korzystająca z usług zapewnianych przez Administratora i powierzająca mu swoje dane.

1.3. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Spółka Iron Capital Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Do Studzienki 63, zwana dalej Administratorem, tel.: 798 778 426, e-mail: rezerwacje@vrestpoint.pl.

1.4. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

 

2. Cel i sposób pozyskiwania danych

2.1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i podejmowanych przez nich działaniach w witrynie poprzez:

2.1.1. Wprowadzane w formularzach informacje.

2.1.2. Gromadzenie plików cookies.

2.2. Wszystkie zbierane informacje są dobrowolnie podawane przez Użytkownika.

2.3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe, zamieszczane przez witrynę na urządzeniu Użytkownika, które następnie są przesyłane z powrotem do serwisu przy każdej wizycie Użytkownika w witrynie. Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z witryną vrestpoint.pl oraz ma do nich dostęp.

2.4. Pliki cookies są przetwarzane i wykorzystywane w celach:

2.4.1. Dopasowania prezentowanej oferty do potrzeb użytkownika.

2.4.2. Analityki sposobu korzystania z witryny.

2.4.3. Marketingu usług świadczonych przez Administratora.

2.5. Użytkownik ma prawo do dokonania zmiany w ustawieniach przeglądarki na urządzeniu, za pośrednictwem którego łączy się z witryną vrestpoint.pl i zablokowania obsługi plików cookies. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny na jego urządzeniu i/lub niemożność zawarcia umowy z Administratorem zgodnie z regulaminem.

 

3. Usługi, z których korzysta Administrator
3.1. Administrator korzysta z usł
ug:

3.1.1. Google Analytics należącej do Google Inc. z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3.1.2. Google AdWords należącej do Google Inc. z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3.2. Wyżej wymienione usługi pozwalają Administratorowi na prowadzenie analityki korzystania z witryny vrestpoint.pl oraz podejmowanie działań zgodnych z celami wyszczególnionymi w punktach 2.4.1. i 2.4.3.

3.3. Dane pozyskane za pomocą plików cookies są zapisywane oraz przetwarzane na serwerach, należących do Google Inc.

3.4. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez wymienione w punkcie 3.1. usługi dostępne są na oficjalnych witrynach tychże usług/firm.


4. Bezpieczeństwo udostępnianych danych

4.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zabezpieczenia danych osobowych powierzonych przez Użytkownika przed dostępem przez osoby niepowołane, utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.2. W celu ochrony udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające ich pozyskaniu przez osoby trzecie:

4.2.1. Certyfikat SSL, potwierdzający tożsamość witryny.

4.2.2. Zabezpieczenie bazy danych przed dostępem przez osoby nieuprawnione.

 

5. Dostęp do treści udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawianie

5.1. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz ich poprawiania.

5.2. Użytkownik ma prawo do czasowego lub bezterminowego zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli są niekompletne, nieprawdziwe lub są niepotrzebne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.

5.3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu opisanym w punkcie 2.4.3. może zostać odwołana w dowolnym momencie.

5.4. Do realizacji opisanych powyżej uprawnień prosimy o przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres siedziby Administratora lub wskazany adres poczty elektronicznej.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, na które mogą wpływać zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych,  rozwój serwisu lub zmiany dotyczące technologii internetowej.

6.2. W witrynie mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych, które działają niezależnie od vrestpoint.pl i nie są nadzorowane przez Administratora.

6.3. W przypadku pytań co do treści niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: rezerwacje@vrestpoint.pl

 
 
powrót

Rowery Mevo


1 min pieszo

Przystanek autobusowy


2 min pieszo

Tramwaj


10 min pieszo

Stacja PKP Wrzeszcz


15 min pieszo

Sklep


2 min pieszo

Restauracje (200m)


4
#VRESTPOINT

Najczęściej wyszukiwane zapytania użytkowników odwiedzających naszą stronę: apartamenty gdańsk, apartamenty gdańsk wrzeszcz, biura do wynajęcia gdańsk, biura gdańsk wrzeszcz, sala konferencyjna gdańsk, sala na godziny gdańsk, sala szkoleniowa gdańsk, sale konferencyjne gdańsk, salki na godziny gdańsk, wynajem biur gdańsk